Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 21, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Borysem Budką o koronawirusie i Jarosławie Kaczyńskim.


Dec 7, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Bartoszem Arłukowiczem o koronawirusie, sytuacji Polski w Unii Europejskiej i urodzinach Radia Maryja.


Nov 23, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Krzysztofem Gawkowskim o Strajku Kobiet i sytuacji Polski w UE.


Nov 9, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z posłem PiS i byłem ministrem zdrowia Bolesławem Piechą o walce z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie.


Oct 29, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk o protestach w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.